/ ספר טלפונים

ספר טלפונים

1. מזכירויות המחלקות2. שירותים נוספים באוניברסיטה

3. עוד שירותים חשובים לסטודנט

מזכירויות המחלקות
הפקולטה למדעי הרוח והחברה:
הפקולטה למדעי הטבע:
אנגלית כשפה זרה 08-6472464 כימיה 08-6461638
אמנויות 08-6477199 מדעי הגיאולוגיה והסביבה 08-6461288
גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי 08-6461395 מדעי החיים 08-6461376
הוראת המדעים והטכנולוגיה 08-6461901 מדעי המחשב 08-6477843
היחידה לקידום המקצועיות בחינוך 08-6461881 מתמטיקה 08-6461609
היסטוריה כללית 08-6479018 פיסיקה 08-6461566
היסטוריה של עם ישראל 08-6461121
התכנית למדעי ההתנהגות 08-6472088 הפקולטה למדעי ההנדסה:
חינוך 08-6461864
כלכלה 08-6472268 מזכירות הפקולטה 08-6461441
לימודי המזרח התיכון 08-6461456 הנדסת ביוטכנולוגיה 08-6479756
לימודי מגדר 08-6461110 הנדסה ביורפואית 08-6479826
לימודי פולקלור 08-6461131 הנדסת בניין 08-6477228
לימודים רב תחומיים 08-6428423 הנדסת חומרים 08-6461476
לשון עברית 08-6472092 הנדסת חשמל ומחשבים 08-6461518
מחשבת ישראל 08-6472532 הנדסה כימית 08-6477228
מקרא, ארכיאולוגיה והמזרח הקדום 08-6461092 הנדסת מכונות 08-6477043
מדעים קוגניטיביים 08-6461110 הנדסת מערכות מידע 08-6479347
ניהול וישוב סיכסוכים 08-6461391 הנדסת מערכות תקשורת 08-6461447
סוציולוגיה-אנתרופולוגיה 08-6472046 הנדסת תוכנה 08-6477138
ספרויות זרות ובלשנות 08-6461128 הנדסת תעשייה וניהול 08-6461434
ספרות עברית 08-6461131
עבודה סוציאלית 08-6472331    הפקולטה למדעי הבריאות:
פוליטיקה וממשל 08-6477767
פילוסופיה 08-6472263 מדעי המעבדה הרפואית 08-6479535
פסיכולוגיה 08-6428241 ניהול מערכות בריאות 08-6472448
תקשורת 08-6477211 סיעוד 08-6477736
פיזיותרפיה 08-6477583
הפקולטה לניהול: רוקחות 08-6477362
רפואה 08-6477401
ניהול 08-6472569 רפואת חירום 08-6479577
ניהול מלונאות ותיירות 08-6477913
ניהול מערכות מידע 08-6472569
ניהול מערכות בריאות 08-6472448
שירותים נוספים באוניברסיטה
טלפון
פקס/ מייל
    טלפון
פקס/ מייל
משרד שירותי האגודה 08-6472340 08-6409460 קולנוע הנגטיב 08-6472389
דואר ישראל סניף בן גוריון 08-6278735 מדור רישום 08-6461600
קופת חולים כללית – סניף בן גוריון 08-6283777   מדור חשבונות סטודנטים 08-6461600  08-6472971
קופת חולים מכבי – סניף בן גוריון 08-6261457 אקדמון 052-6763366
נציב קבילות סטודנטים 054-7680121 מרכז הספורט 6461790 -08 08-6472926
מחלקת הביטחון 08-6461553 דיקן הסטודנטים 08-6472370/1
ביטחון – טלפונים לשעת חירום 08-6461888/555 רמ"ד מעונות 08-6472366
מדור תמיכת מיחשוב 08-6477171
עוד שירותים חשובים לסטודנט
טלפון פקס/ מייל טלפון פקס/ מייל
ארנונה – מענה קולי לתשלום 1-800-200155 ביקור רופא 08-6655559
ארנונה – בירורים 08-6206511 עיריית באר שבע 1-599-599-106
חברת החשמל 103 המוסד לביטוח  לאומי 6050*
מי שבע 08-9524400
חיפשתם מספר ולא מצאתם? ספרו לנו!

כתיבת תגובה

Scroll To Top